ANY-Village - Local Information with Global Search

Bookmarks

Post to Del.icio.us Post Google Bookmarks Post to my Yahoo Post to Mister Wong Post to Digg.com


Language
Country
United Kingdom
Wales
Gwynedd
Home Home
FREE Email FREE
Email
Wikipedia & Facts Wikipedia
& Facts
Genealogy Surnames Genealogy
Surnames
Guestbook Forums Guestbook
Forums
Village Hall & Events Village
Hall &
Events
Property buy-let- share Property
buy-let-
share
Jobs & Charity Jobs &
Charity
Classified Ads & Free Classified
Ads & Free
Locally Ebay &amp;<br />Classifieds Locally
Ebay &
Classifieds
Dating Dating
Local Campaigns & Issues Local
Campaigns
& Issues
Picture Gallery Picture
Gallery
Local<br />News Local
News

* Before viewing the maps in 3D mode, you must install the Virtual Earth 3D software on your computer. To install the softwareCounties of Wales


Flag WalesClwyd -Dyfed -Gwent -Gwynedd -Isle of Man -Mid Glamorgan -Powys -South Glamorgan -West Glamorgan

GwyneddTowns and Places in Gwynedd


A

Aber -Aber-cywarch -Aberangell -Aberdaron -Aberdesach -Aberdyfi -Abererch -Aberffraw -Abergwynant -Abergynolwyn -Aberllefenni -Abersoch -Amlwch -Amlwch Port -Anelog -Arthog

B

Bala -Bangor -Barmouth -Beaumaris -Beddgelert -Benllech -Bethania -Bethel -Bethesda -Betws Garmon -Betws-y-coed -Blaenau Dolwyddelan -Blaenau Ffestiniog -Bodedern -Bodewryd -Bodfean -Bodffordd -Bodfuan -Bodior -Bodorgan -Bont Newydd -Bontddu -Borth -Borth-y-Gest -Bottwnog -Botwnnog -Braichmelyn -Brithdir -Bronaber -Bryncir -Bryncroes -Bryncrug -Bryngwran -Brynkir -Brynrefail -Brynsiencyn -Brynteg -Bull Bay -Burwen -Bwlch Derwin -Bwlchtocyn

C

Cae Ddafydd -Caeathro -Caerdeon -Caergeiliog -Caerhun -Caernarfon -Caernarvonshire -Caethle -Capel Carmel -Capel Coch -Capel Curig -Capel Garmon -Capel Gwyn -Capel Parc -Capeluchaf -Capelulo -Carmel -Carnguwch -Carreglefn -CEFN -Cefn-caer-Ferch -Cefn-ddwysarn -Cefndeuddwr -Ceidio -Ceidio Fawr -Ceint -Cemaes -Cennin -Cerrigceinwen -Chwilog -Cilan Uchaf -Ciltalgarth -City Dulas -CLWT -Clwt-y-bont -CLYNNOG -Clynnog-fawr -Coed Ystumgwern -Conwy -Corris -Corris Uchaf -Criccieth -Croesor -Crogen -Cross Foxes Inn -Crymlyn -Cutiau -Cwm -Cwm-Cewydd -Cwm-y-glo -Cwrt

D

Deganwy -Deiniolen -Denio -Dinas -Dinas Dinlle -Dinas-Mawddwy -Dinorwic -Dolbenmaen -Dolgarrog -Dolgellau -Dolgoch -Dolwyddelan -Douglas Hill -Dulas -Dwygyfylchi -Dwyran -Dyffryn Ardudwy

E

Edern -Efailnewydd -Eglwysbach -Eisingrug -Elim

F

Fachwen -Fairbourne -Ffestiniog -Ffridd Uchaf -Four Mile Bridge -Friog -Fron -Fron-goch

G

Gaerwen -Ganllwyd -Garn -Garn-Dolbenmaen -Garneddwen -Garreg -Garth -Gell -Gellilydan -Gerlan -Glan-Conwy -Glan-Dwyfach -Glan-yr-afon -Glanaber Terrace -Glasinfryn -Glyn -Glyn-Cywarch -Gogarth -Golan -Gorddinog -Graig -Groesffordd -Groeslon -Gwalchmai -Gyffin -Gyrn Goch

H

Harlech -Heneglwys -Henryd -Hermon

K

Kingsland

L

Llaingoch -Llanaber -Llanaelhaearn -Llanallgo -Llanarmon -Llanbabo -Llanbadrig -Llanbedr -Llanbedr-y-cennin -Llanbedrgoch -Llanbedrog -Llanberis -Llandanwg -Llanddaniel Fab -Llanddeiniolen -Llandderfel -Llanddeusant -Llanddoged -Llanddona -Llanddwywe -Llanddyfnan -Llandegfan -Llandegwning -Llandudno -Llandudno Junction -Llandwrog -Llandyfrydog -Llandygai -Llanegryn -Llaneilian -Llanelltyd -Llanenddwyn -Llanengan -Llanerchymedd -Llanfachraeth -Llanfachreth -Llanfaelog -Llanfaelrhys -Llanfaes -Llanfaethlu -Llanfaglan -Llanfair -Llanfair-yn-Neubwll -Llanfairfechan -Llanfairpwllgwyngyll -Llanfairynghornwy -Llanfechell -Llanfendigaid -Llanfflewyn -Llanfigael -Llanfihangel-y-pennant -Llanfihangel-y-traethau -Llanfor -Llanfrothen -Llanfwrog -Llangadwaladr -Llangaffo -Llangefni -Llangelynin -Llangian -Llangower -Llangristiolus -Llangwnnadl -Llangwyllog -Llangybi -Llaniestyn -Llanllechid -Llanllyfni -Llannor -Llanrhos -Llanrhyddlad -Llanrug -Llanrwst -Llansadwrn -Llansantffraid Glan Conwy -Llanuwchllyn -Llanwnda -Llanycil -Llanymawddwy -Llanynghenedl -Llanystumdwy -Llawr-y-dref -Llechcynfarwy -Llidiardau -Llithfaen -Llwyndyrys -Llwyngwril -Llynfaes

M

Maenaddwyn -Maentwrog -Malltraeth -Mallwyd -Marian-glas -Melin-y-coed -Menai Bridge -Methlem -Migneint -Minffordd -Minllyn -MOELFRE -Morfa Bychan -Morfa Nefyn -Mynytho

N

Nanhoron -Nannau -Nant Peris -Nant y Pandy -Nantlle -Nantmor -Nasareth -Nebo -NEFYN -Neuadd

O

Oaklands

P

Pale -Pandy -Pant Gwyn -Pant-glas -Pantperthog -Parc -Pen-llyn -Pen-sarn -Pen-y-bryn -Pen-y-Gwryd Hotel -Pencaenewydd -Pengorffwysfa -Peniarth -Penisar Waun -Penllech -Penmachno -Penmaenmawr -Penmaenpool -Penmon -Penmorfa -Penmynydd -Pennal -Penrhos -Penrhos-garnedd -Penrhyn Bay -Penrhyn-side -Pentir -Pentraeth -Pentre Berw -Pentre Gwynfryn -Pentre-bont -Pentre-piod -Pentre-tafarn-y-fedw -Pentrefelin -Penygroes -Penysarn -Pistyll -Plas Gwynant -Pont Aber Glaslyn -Pont Cyfyng -Pont Dolgarrog -Pont Pen-y-benglog -Pont Rhyd-sarn -Pont-rug -Pont-y-pant -Pontllyfni -Port Penrhyn -Porth Colmon -Porthmadog -Portmeirion -Prenteg -Pwlldefaid -Pwllheli

R

Rachub -Red Wharf Bay -Rhedyn -Rhiw -Rhiwbryfdir -Rhiwlas -Rhos-fawr -Rhos-y-gwaliau -Rhos-y-llan -Rhoscolyn -Rhosgadfan -Rhosgoch -Rhoshirwaun -Rhoslan -Rhoslefain -Rhosmeirch -Rhosneigr -Rhostryfan -Rhosybol -Rhyd -Rhyd-Ddu -Rhyd-uchaf -Rhyd-y-clafdy -Rhyd-yr-onnen -Rhydlanfair -Rhydlios -Rhydolion -Rhydwyn -Rhydymain -Roewen

S

Salem -Sarn Bach -Sarn-Meyllteyrn -Sarnau -Saron -Seion

T

Tai'n Lon -Tal-y-bont -Tal-y-Cae -Tal-y-cafn -Tal-y-llyn -Talardd -Talsarnau -Talwrn -Talysarn -Tan-lan -Tan-y-graig -Tanygrisiau -Tonfanau -Trawsfynydd -Trearddur -Trefdraeth -Trefor -Trefriw -Tregaian -Tregarth -Tregele -Tremadog -Tudweiloig -Twdweiliog -Ty'n-y-groes -Ty-hen -Ty-nant -Tywyn

U

Uwchmynydd

V

Valley

W

Waen-wen -Waenfawr -Waterloo Port -Waun Fawr -Wenallt

Y

Y Bryn -Y Felinheli -Y Ffor -Ysbyty Ifan
ANY Web Spacer
Online Hotel Reservations

Online Hotel Reservations

About us   «»  FAQ   «»  Guestbook   «»  Add a link   «»  Business Directory
Please read our FAQs and contact us if you have any questions or comments about this web site.
Visit our ANY-Village Site in:   United States     United Kindom     Switzerland
Privacy ]  [ Anti-Spam ]  [ Disclaimer ]  [ Copyright ]  
Copyright © 1999-2020 ANY-Web Ltd,  Gwynedd,  Wales. All rights reserved.